Logo

Huisregels

Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt.

Dit betekent dat wij in onze organisatie alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

Wij vragen van alle vrijwilligers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. 

Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

Voor de nacht zijn er aparte regels, deze worden op de avond voor het slapen aan alle kinderen uitgelegd.

.

 

Onze huisregels zijn:

 

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de organisatie.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik val de ander niet lastig.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 • Iedereen houdt het terrein rond zijn hut netjes opgeruimd.
 • Het is niet toegestaan om in en om de hutten te roken, dit geldt ook voor leiding.
 • Het is niet toegestaan om alcoholische dranken, of energiedrank in de hutten of op het terrein te hebben.
 • Bij ongelukjes ga je altijd even naar de EHBO in de keet.
 • De KVW is niet aansprakelijk voor letsel, diefstal , verlies of andere schade aangebracht tijdens de week.
 • Honden zijn niet toegestaan tijdens de week op het veld.

Advertenties

advertentie algemeen